Μισές δουλειές – AIRBNB

May 18, 2020

Υπάρχει λοιπόν ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο προκαλείται από τις ενοικιάσεις σύντομου χρόνου (Airbnb) και το οποίο αποτελείται κυρίως από:

  • Οχληρία των γειτόνων
  • Φοροδιαφυγή
  • Υποβάθμιση της ασφάλειας
  • Ποιότητα εκτός ελέγχου

Κ.λπ.

Το πιο πάνω θέμα δεν είναι μόνο στην Κύπρο αλλά έχει απασχολήσει όλες τις χώρες, όπως την Αμερική, Γαλλία και πιο πρόσφατα την Ελλάδα (σε δικαστικές αποφάσεις/ διεκδικήσεις).  Στην μεν Γαλλία, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι βραχυπρόθεσμες αυτές ενοικιάσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνονται μέσω κτηματομεσιτών, στην Ελλάδα αποφάσισε ότι η οχληρία που δημιουργείται από τους ενοικιαστές είναι λόγος για απαγόρευση τέτοιων ενοικιάσεων, ενώ στην Αμερική (Νέα Υόρκη) οι αντιδράσεις των ξενοδόχων και οι απανωτές κλοπές από τους ενοικιαστές σε ενοικιαζόμενες μονάδες προβληματίζουν τις Αρχές, χωρίς ακόμη κατάληξη.

Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους ενοικιάσεις παρά τα αυξημένα έξοδα διαχείρισης και συντήρησης, ανάλογα της τοποθεσίας τους (τόσο στα κέντρα πόλεων, όσο και στις τουριστικές περιοχές), αποφέρουν καθαρά γύρω στο 10% επί της αγοραίας αξίας των μονάδων, ποσοστό πολύ πιο ψηλό από τον μέσο όρο απόδοσης 3%-4% των κανονικών ενοικιάσεων.  Αν και έχουμε εστιάσει γενικά στο Airbnb, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες ενοικίασης, εκτός ασφαλώς της απευθείας διαφήμισης στο internet από τους ιδιώτες.  Στην Κύπρο δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα να δικαιολογούμε τους ξενοδόχους να διαμαρτύρονται, διότι επηρεάζονται σοβαρά και αν και οι ενοικιάσεις σε αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες υπόκεινται σε δεκάδες όρους και περιορισμούς, εντούτοις αυτού του είδους οι ενοικιάσεις δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο.

Έχει λοιπόν εγκριθεί όντως ένα νομοσχέδιο για την κάποια ρύθμιση αυτών των ενοικιάσεων στην Κύπρο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά των πιο πάνω προαναφερθέντων προβλημάτων.  Υποβάλαμε προς τούτο τις λεπτομερείς μας απόψεις για την πιο αυστηρή ρύθμιση του θέματος, τόσο για την προστασία τόσο των ξενοδόχων, όσο, ιδιαίτερα, των γειτόνων τέτοιων ενοικιαστών (και ασφαλώς για την προστασία των ενοικιαστών).

Σε προηγούμενο μας άρθρο επί του θέματος, σας παραθέσαμε παραδείγματα συγκεκριμένα της οχληρίας, σας υποβάλαμε ότι δεν μπορεί μια μονάδα να κατέχεται/ενοικιάζεται χωρίς το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ενώ στο θέμα της ασφάλειας των ενοικιαστών δεν υπάρχει η ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος κ.λπ.

Υποβλήθηκε η πρόταση για ρύθμιση αλλά από την πρόταση του νομοσχεδίου, μέχρι την έγκριση του και πως αυτό εγκρίθηκε από σοφούς και ασφαλώς επηρεασμένους από διάφορες πηγές συμφερόντων βουλευτές μας, το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό.

Οι σοφοί μας βουλευτές αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται η έγκριση της διαχειριστικής επιτροπής για την χρήση μονάδας Airbnb (μόνο άρνησης), διότι εάν υπάρχει π.χ. οχληρία, μπορεί ο επηρεαζόμενος να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του ενοικιαστή/ ιδιοκτήτη.  Δηλαδή, για να δικαστεί τέτοια υπόθεση, χρειάζεται 2-4 χρόνια μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και άρα ποιος θα πληρώσει τα δικηγορικά έξοδα κατά την διάρκεια της νομικής διαδικασίας;  Οι ενοικιαστές στο τέλος δεν θα υπάρχουν διότι είναι κυρίως ξένοι και άλλοι νεαροί ανεύθυνοι και άρα ποιον θα καταδικάσουν; Ταυτόχρονα ατέλειωτες μονάδες, κακής ποιότητας, με ανυπαρξία ασφάλειας κ.λπ. δεν είναι ό,τι το καλύτερο και είναι επικίνδυνες για τους ενοίκους.

Έχουμε πολλά να πούμε αλλά έχουμε απογοητευθεί με αυτήν την κατάσταση της ανευθυνότητας και τα μικροπολιτικά συμφέροντα της Βουλής, ενώ παρατηρούμε και μια πλήρη αδιαφορία εκ μέρους των τοπικών Αρχών στις οποίες εισηγούμαστε την συμμετοχή τους στον έλεγχο με την ανάλογη αμοιβή.

Όπως έχει σήμερα η κατάσταση και επειδή δεν διαβλέπουμε όρεξη/ενδιαφέρον προς επίλυση της, μας μένει μόνο ο νόμος του ΚΟΤ, βάσει του οποίου απαγορεύεται η χρήση μονάδων για τουρίστες κάτω από 30 ημέρες – τώρα που αυτό είναι δυνατόν να είστε σίγουροι ότι οι βουλευτές μας θα τρέξουν να καλύψουν αυτό το κενό, ενώ οι μικρο-Δήμαρχοι με τα κουμπαράτα θα έχουν ένσταση σε οτιδήποτε παράνομο που αποφέρει εισοδήματα στους τόπακες (και άλλους).

Και ως εάν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για την απαράδεκτη αυτή κάλυψη εκ μέρους της Βουλής, έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, ότι αυτά τα ελάχιστα «μέτρα» θα εφαρμοστούν μετά από 2 χρόνια (εν τω μεταξύ τα πιο πάνω προβλήματα θα συμβαίνουν για τα επόμενα 2 χρόνια και που υποψιαζόμαστε ότι στο τέλος αυτής της περιόδου των 2 χρόνων θα επέλθει νέα παράταση).  Άρα μηδέν από μηδέν, μηδέν!!

Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι και παρόλες τις προειδοποιήσεις μας κατ’ επανάληψη προ τριών ετών, μόλις πρόσφατα έχουν αφυπνιστεί και τώρα είναι πλέον αργά να οργανώσουν κάποια αντεπίθεση προς διόρθωση του θέματος.  Στην Ελλάδα π.χ. τόσο στις πόλεις Αθήνα/Θεσσαλονίκη κ.λπ., όσο και σε άλλες περιοχές (νησιά κ.λπ.) η αγορά μονάδων προς ενοικίαση αυτού του είδους έχει βοηθήσει στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων προς τέρψη των ιδιοκτητών/χρεωστών/τραπεζών, προκαλώντας και την ανάλογη έλλειψη μονάδων προς ενοικίαση για τους ντόπιους.

Ο Θεός να μας βοηθήσει.

ENQUIRY

info@aloizou.com.cy

View Wishlist

(+357) 7778 7771