Προς Υπουργό Οικονομικών – Ενοίκια και άλλα

Jun 18, 2020

Έχουμε μελετήσει τα σχόλια σας/ανακοίνωση που αφορά το θέμα των ενοικίων, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στις 2.5.2020.

Επιτρέψετε μας κύριε Υπουργέ, να σας υποβάλουμε και τις δικές μας απόψεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στο πρόσφατο παρελθόν και οι οποίες θα σας τις αποστείλουμε προς εύκολη σας αναφορά, εάν σας ενδιαφέρει.

• Αντιπαρερχόμαστε τα στατιστικά στοιχεία που μας έχετε παραθέσει και τον υπολογισμό σας για ενοίκια €1.2 δις. σε σχέση με τα δηλωθέντα των €600 εκ. Ας το θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ορθό στο στάδιο αυτό.
• Δεν μας είναι αντιληπτό ότι αρκετά ακίνητα δεν δηλώνονται οι ενοικιάσεις τους, διότι κατέχονται από τους ιδιοκτήτες τους/αγοραστές, εκτός και εάν αναφέρεστε στη νέα διάταξη του Εφόρου Φορολογίας ότι όταν κατέχει ο ιδιοκτήτης την κατοικία του (μόνιμη ή εξοχική) θα χρεώνεται ένα «διαφυγών» ενοίκιο. Στο θέμα αυτό, δηλαδή στην ίδια κατοχή, ένα σοβαρό και παράπλευρο στοιχείο είναι ότι υπάρχει πράγματι φοροδιαφυγή από ιδιοκτήτες/ εργολάβους για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις/επεκτάσεις, αλλά αφού αυτές δεν αφαιρούνται από τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη, δεν δηλώνονται, ενθαρρύνοντας έτσι τον ιδιοκτήτη να γλυτώνει το κόστος του 5%-19% Φ.Π.Α., μια και που η απαίτηση των μικρο-εργολάβων είναι η πληρωμή σε μετρητά. Έτσι επωφελούνται και οι δύο με κύριο ζημιωμένο το Κράτος (υποβλήθηκε και στο παρελθόν σχετική μας εισήγηση πως αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται).
Υποβάλαμε λοιπόν στην πολιτεία όπως τέτοια έξοδα να αφαιρούνται (έστω σε ένα μέγιστο ποσό €10.000/χρόνο για κατοικίες) ανάλογα των τ.μ., για να ενθαρρύνεται ο ιδιοκτήτης να τα δηλώνει και ασφαλώς με την ανάλογη χρέωση φόρου στα εισοδήματα των εργολάβων. Το κέρδος για το Κράτος θα είναι πολλά εκατομμύρια, επιπλέον της δίκαιης μεταχείρισης των εισοδημάτων.
• Τα Airbnb είναι ένας άλλος τρόπος φοροδιαφυγής, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους και εφόσον οι ενοικιάσεις γίνονται μέσω ίντερνετ κ.λπ., τόσο οι εισπράξεις είναι αδήλωτες, όσο και ο αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος των ξενοδόχων. Υποβάλαμε λοιπόν εισηγήσεις τόσο επί της νέας νομοθεσίας, όσο και με την χρήση των Τοπικών Αρχών (με ενθάρρυνση τους με την είσπραξη εισοδημάτων) και αυτό από μόνο του ως φοροδιαφυγή ξεπερνά ίσως τα €50 εκ. – ίδε άρθρο μας επί του θέματος με λεπτομέρειες.
• Αναφέρεστε για λόγους μη ύπαρξης τίτλου υπάρχει θέμα φοροδιαφυγής. Δεν μας είναι αντιληπτό πως αυτό έχει σχέση, αλλά εάν πιστεύετε ότι «τώρα με την τεχνολογία», το θέμα της έκδοσης τίτλων θα επιλυθεί λανθάνεστε κύριε Υπουργέ, εάν σας έπεισαν ότι το θέμα των τίτλων θα επιλυθεί μέσω τεχνολογίας. Αδύνατον, διότι το όλο σύστημα της έκδοσης τίτλων είναι σαθρό και έχουμε υποβάλει εισηγήσεις για την χρήση ιδιωτών για την έκδοση τίτλων κλπ.
• Έχετε δίκαιο στην μη υιοθέτηση τους παραδείγματος της Ελλάδας για τις ελαφρύνσεις στις ενοικιάσεις, ξέχασαν όμως να σας πουν ότι το 40% μείωση των ενοικίων αναφέρεται σε άτομα που είναι άνεργοι και για επιχειρήσεις που τερματίζουν τις δραστηριότητες τους. Υποβάλαμε κάποια πρόταση επί του θέματος για εκείνους που δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά (π.χ. δημόσιους/τραπεζικούς υπαλλήλους κ.λπ.) για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές κατά τους χειμερινούς μήνες εν πάσει περιπτώσει κ.λπ. – ίδε πρόσφατο μας άρθρο.
• Αναφέρεστε για κάποιες αποδεκτές λύσεις με συνεννόηση ενοικιαστών/ιδιοκτητών. Μα στην Κύπρο που ζούμε εάν λάβουμε υπόψη ότι ο «κάθε ένας θέλει το πάπλωμα πάνω του» δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ίδε και την απαίτηση ορισμένων ξενοδόχων για την εγγύηση των προεισπράξεων από το Κράτος. Ποιος ο λόγος να εγγυηθεί η Κυβέρνηση; ίδε δημοσίευση μας επί του θέματος.
• Η φορολογική αμνηστία για ενοίκια είναι ένα μέτρο μεν το οποίο όμως και δεν υιοθετούμε ως τέτοιο. Θα εμφανιστούν τώρα δηλώσεις και δηλώσεις για μη δηλωθέντα ενοίκια κάτι που θα ενθαρρύνει τους φοροφυγάδες. Αντιλαμβανόμαστε το θέμα και στην δήλωση σας περί είσπραξης «μερικών δεκάδων εκατομμυρίων» και αυτό με τις δηλώσεις ντόπιων και ξένων επί του θέματος, θα είναι ένα καθαρό ξέπλυμα χρήματος (η Ε.Ε.;).
• Φοροδιαφυγή για οικιστικά ακίνητα κ.λπ. εάν εισαχθεί κάποιου είδους έκπτωση του φόρου εισοδήματος των ενοικιαστών, έστω 10% επί των πληρωτέου ενοικίου από τον ενοικιαστή, θα ενθαρρυνθεί ο ενοικιαστής μεν να δηλώνει το ενοίκιο και σε αντίθεση θα μπορείτε να χρεώνεται τους φοροφυγάδες ιδιοκτήτες.
• Είναι δεδομένο ότι η ακίνητη ιδιοκτησίας χρεώνεται από όλες τις κατευθύνσεις, από τους Δημοτικούς φόρους, στο αποχετευτικό, κατασκευές πεζοδρομίων, ΦΠΑ, ΓΕΣΥ κ.λπ., ενώ τώρα δεν επιτρέπονται μεταβιβάσεις εκτός και εάν τα ακίνητα/μονάδες δεν χρωστούν οποιοδήποτε φόρο/τέλη, με αποτέλεσμα το Κράτος να μην εισπράττει τα μεταβιβαστικά και όλα αυτά κύριε Υπουργέ, αντί να χρεώνεται ο ενοικιαστής (εκεί που διαλαμβάνει τέτοιο το συμβόλαιο), τα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης/ αγοραστής. Υπάρχει λογική γιατί να μην χρεώνεται ο ενοικιαστής, με αποτέλεσμα το Κράτος να μην εισπράττει μεταβιβαστικά;
• Σε άλλα θέματα της ευρύτερης οικονομίας ψέξαμε από την πρώτη ημέρα το μέτρο για την πρόταση αύξησης των οικιστικών μονάδων/φοιτητικές εστίες, ότι όπως είναι η πρόταση δεν θα πετύχει (ίδε άρθρο μας) και έτσι έγινε.
• Απαντήσαμε και στις εισηγήσεις της ΟΕΒ με ανάλογη επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών.
• Υποβάλαμε και σχόλια για τα διαβατήρια/βίζες μαζί με πρόστιμα για τους φταίχτες – ίδε. άρθρο μας.
• Όλα τα πιο πάνω και άλλα κύριε Υπουργέ προέρχονται από τις εμπειρίες του Γραφείου μας των τελευταίων 40 ετών, όντας στην πρώτη γραμμή της αγοράς σε θέματα ενοικιάσεων ακινήτων/ανάπτυξης/διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας κ.λπ. και όχι από κάποια πανεπιστημιακή έδρα να θεωρητίζουμε.
• Ψέξαμε τους διάφορους Επιτρόπους που δεν έχουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν τόσο τα συνήθη, όσο και τα άλλα θέματα που εγείρονται λόγω του ιού (ίδε άρθρο μας) όσο και 1-2 υπουργούς που μας προκαλούν ζημιές στα οικονομικά, (θυμίζουμε το χαλλούμι, την ασφαλιστική εταιρεία στην Βουλγαρία, το φιάσκο της υπόθεσης γύρω από τους αγελαδοτρόφους, την Πύθια ακατανόητη ερμηνεία για τα προσωπικά δεδομένα και άλλα που άπτονται της διακυβέρνησης του τόπου και της εξοικονόμησης χρημάτων.

Αυτά είναι ορισμένα θέματα που θα πρέπει το Υπουργείο σας να εξετάσει, για να επιβιώσει ίσως αυτή η οικονομία.

ENQUIRY

info@aloizou.com.cy

View Wishlist

(+357) 7778 7771