Μισές δουλειές – AIRBNB

Μισές δουλειές – AIRBNB

Υπάρχει λοιπόν ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο προκαλείται από τις ενοικιάσεις σύντομου χρόνου (Airbnb) και το οποίο αποτελείται κυρίως από:Οχληρία των γειτόνωνΦοροδιαφυγήΥποβάθμιση της ασφάλειαςΠοιότητα εκτός ελέγχουΚ.λπ.Το πιο πάνω θέμα δεν είναι μόνο στην Κύπρο...
Είναι θέμα αριθμητικής

Είναι θέμα αριθμητικής

Είναι δεδομένο ότι οι περισσότερες πόλεις μας, υποφέρουν από την διακίνηση αυτοκινήτων, την επακόλουθη συμφόρηση και την έλλειψη χώρων στάθμευσης.Είναι επίσης δεδομένο ότι τα πρόσφατα εμπορικά κέντρα (Malls) με τα πολυάριθμα τους καταστήματα και με τα πολλά τους...
Governmental Records Unused

Governmental Records Unused

The Department of Lands & Surveys is the recipient of a lot of information regarding sales and other matters relating to real estate. Since the publication of the basic statistics a few years ago, little attempt has been made to expand on the information received,...
A matter of Mathematics

A matter of Mathematics

It is a fact of life that most towns suffer from traffic congestion problems, difficult accessibility to destinations as well as lack of parking.It is a fact of life that most towns suffer from traffic congestion problems, difficult accessibility to destinations as...
Πολεοδομικές Ζώνες και Προβλήματα

Πολεοδομικές Ζώνες και Προβλήματα

Από καιρού εις καιρόν έρχονται στο προσκήνιο διάφορα προβλήματα έχοντας ως βάση την αλλαγή πολεοδομικών ζωνών. Το πρόσφατο παράδειγμα του σχολείου στο Δάλι που βρίσκεται πλησίον σε εργοστάσια ασφάλτου, όπως και εκείνο του Σταυροβουνίου, είναι μόνο ορισμένα πρόσφατα...
Odd Buildings Situations

Odd Buildings Situations

From time to time, various situations that can only be described as «Οdd» come to our attention – either through our own experience or through our reader’s information. We understand that some of these odd situations occur in third/undeveloped countries, but not...

ENQUIRY

info@aloizou.com.cy

View Wishlist

(+357) 7778 7771